Blog

2015

Geplaatst op 31 januari 2015
Het is 2015, het overgangsjaar, de transities in de zorg moeten nu een feit worden.
Zijdelings bemerken wij de onrust en uiteraard steken wij ons hoofd niet in het zand.
Toch hebben wij bewust het besluit genomen om nu niet vanuit angst te gaan leven. Angst blokkeert en de " flow" stagneert.
We hebben nu twee bewoners ( beschermd wonen) op de boerderij, en dat ervaren wij als een verrijking in ons leven.
Het is en blijft een prachtige taak om jonge mensen een stuk te mogen begeleiden op hun pad naar volwassenheid. De wereld is een verwarrende plek, er gebeurt veel en al deze prikkels zijn voor hypergevoelige jonge mensen niet altijd eenvoudig te verwerken. Vaak zien we een vlucht in de virtuele wereld van games en internet. Of een hang naar middelen om de scherpte van de realiteit te verzachten.
Het is fijn om een rustige plaats als deze boerderij te hebben waar we ons werk mogen doen.
In het afgelopen jaar hebben we ook veel fijne nieuwe contacten opgedaan, mensen die we hebben omarmd in ons netwerk. Ons " harteweb" zoals Kris het noemt. Mensen met hun eigen talenten die graag hun aandeel willen leveren aan de begeleiding van " onze" kinderen. Samen zijn wij de " extended" family van de kinderen en jongeren.
Een oude wijsheid is " it takes a village to raise a child" . Samen kunnen we dat " dorp" zijn dat nodig is om deze kinderen " groot" te brengen.
Ondanks vele onzekerheden in de zorg, blijven wij vol vertrouwen en vanuit liefde doen waarvan wij weten dat het ons " pad" is. In het hier en nu , mindfull, en vol vertrouwen

Jaap en kris


Lid van Paletzorg
Lid van ZZP Nederland
Lid van Nationale Hulpgids
Zorgboerderij de Maarhoeve
Marsumerweg 8
9901TP Appingedam
KvK 55687911
Contact
Kris Wijkstra
06 - 40861615
info@zorgboerderij-maarhoeve.nl
Volg de Maarhoeve
Twitter Facebook YouTube Linkedin
© 2014 Zorgboerderij de Maarhoeve